Gershonites
1 Cronici 6:17-20
17
Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei. –
18
Fiii lui Chehat: Amram, Iţehar, Hebron şi Uziel.
19
Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. – Acestea sunt familiile lui Levi, după părinţii lor.
20
Din Gherşon: Libni, fiul său; Iahat, fiul său; Zima, fiul său;
1 Cronici 15:7
din fiii lui Gherşon: pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi, o sută treizeci;
1 Cronici 26:21
Dintre fiii lui Laedan, fiii gherşoniţilor ieşiţi din Laedan, căpeteniile caselor părinteşti ale lui Laedan, gherşonitul, erau: Iehieli
Laadan
Exod 6:17
Fiii lui Gherşon: Libni şi Şimei, şi familiile lor.