did
Psalmi 18:37
Urmăresc pe vrăjmaşii mei, îi ajung şi nu mă întorc până nu-i nimicesc.
Psalmi 18:38
Îi zdrobesc, de nu pot să se mai ridice: ei cad sub picioarele mele.
Lord
1 Samuel 25:38
Cam după zece zile, Domnul a lovit pe Nabal şi a murit.
1 Samuel 26:10
Şi David a zis: „Viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi; fie că-i va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de bătaie şi va pieri.
Ezechiel 24:16
„Fiul omului, iată, îţi voi răpi printr-o lovitură ce ţi-e mai scump în ochi. Dar să nu te jeleşti, nici să nu plângi şi să nu-ţi curgă lacrimile pentru ea.
Faptele Apostolilor 12:23
Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi.
he died
1 Imparati 14:20
Ieroboam a împărăţit douăzeci şi doi de ani; apoi a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.
1 Imparati 15:9
În al douăzecilea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa.