Michaiah
2 Cronici 11:20
După ea, a luat pe Maaca, fata lui Absalom. Ea i-a născut pe Abia, pe Atai, pe Ziza şi pe Şelomit.
Maachah the daughter of Absalom
1 Imparati 15:2
A împărăţit trei ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom.
Abishalom
Iosua 18:28
Ţela, Elef, Iebus, adică Ierusalimul, Ghibeat şi Chiriat; paisprezece cetăţi şi satele lor. Aceasta a fost moştenirea fiilor lui Beniamin, după familiile lor.
Gibeath
Judecatori 19:14
Au mers mai departe, şi apunea soarele când s-au apropiat de Ghibeea, care este a lui Beniamin.
Judecatori 19:16
Şi iată că un bătrân se întorcea seara de la munca câmpului; omul acesta era din muntele lui Efraim, locuia pentru o vreme la Ghibeea, şi oamenii din locul acela erau beniamiţi.
1 Samuel 10:26
Şi Saul s-a dus acasă în Ghibeea, însoţit de o parte din ostaşi, a căror inimă o mişcase Dumnezeu.
A. M. 3047. B.C. 957. And there was
1 Imparati 15:6
Între Roboam şi Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam.
1 Imparati 15:7
Celelalte fapte ale lui Abiam şi tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda? Între Abiam şi Ieroboam a fost război.