For vain
Psalmi 62:9
Da, o nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii oamenilor! Puşi în cumpănă toţi laolaltă, ar fi mai uşori decât o suflare.
Psalmi 62:10
Nu vă încredeţi în asuprire şi nu vă puneţi nădejdea zadarnică în răpire; când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele.
Psalmi 73:22
eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
Psalmi 92:6
Omul prost nu cunoaşte lucrul acesta, şi cel nebun nu ia seama la el.
Eclesiastul 3:18
Am zis în inima mea că acestea se întâmplă numai pentru oameni, ca să-i încerce Dumnezeu, şi ei înşişi să vadă că nu sunt decât nişte dobitoace.
Romani 1:22
S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
Iacov 2:20
Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
would
Iov 5:13
El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
Iov 12:2
„S-ar putea zice, în adevăr, că neamul omenesc sunteţi voi şi că odată cu voi va muri şi înţelepciunea!
Iov 12:3
Am şi eu minte ca voi, nu sunt mai prejos decât voi. Şi cine nu ştie lucrurile pe care le spuneţi voi?
Iov 28:28
Apoi a zis omului: „Iată, frica de Domnul, aceasta este înţelepciunea; depărtarea de rău, este pricepere.”
Proverbe 30:2-4
2
Negreşit, sunt mai prost decât oricine şi n-am pricepere de om.
3
N-am învăţat înţelepciunea şi nu cunosc ştiinţa sfinţilor.
4
Cine s-a suit la ceruri şi cine s-a coborât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numeşte el şi cum cheamă pe fiul său? Ştii tu lucrul acesta? –
Romani 12:16
Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
1 Corinteni 3:18-20
18
Nimeni să nu se înşele: dacă cineva dintre voi se crede înţelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun, ca să ajungă înţelept.
19
Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris: „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor.”
20
Şi iarăşi: „Domnul cunoaşte gândurile celor înţelepţi. Ştie că sunt deşarte.”
Iacov 3:13-17
13
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!
14
Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului.
15
Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.
16
Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele.
17
Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.
man be
Iov 15:14
„Ce este omul, ca să fie curat? Şi poate cel născut din femeie să fie fără prihană?
Psalmi 51:5
Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.
Efeseni 2:3
Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.
a wild
Iov 6:5
Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă? Mugeşte boul când are de mâncare?
Iov 39:5-8
5
Cine a lăsat slobod măgarul sălbatic, izbăvindu-l de orice legătură?
6
I-am dat ca locuinţă pustiul şi pământul sărac ca locaş.
7
El râde de zarva cetăţilor şi n-aude strigătele stăpânului, care-l mână.
8
Străbate munţii ca să-şi găsească hrana şi umblă după tot ce este verde.
Ieremia 2:24
Măgăriţă sălbatică deprinsă cu pustiul, care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine o va împiedica să-şi facă pofta? Toţi cei ce o caută n-au nevoie să se ostenească: o găsesc în luna ei.