because
Iov 6:11
La ce să mai nădăjduiesc când nu mai pot? La ce să mai aştept, când sfârşitul se ştie?
Iov 7:6
Zilele mele zboară mai iuţi decât suveica ţesătorului, se duc şi nu mai am nicio nădejde!
Iov 22:27-29
27
Îl vei ruga, şi te va asculta, şi îţi vei putea împlini juruinţele.
28
Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
29
Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecaţi.
Psalmi 43:5
Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi Dumnezeul meu.
Proverbe 14:32
Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar şi la moarte trage nădejde. –
Romani 5:3-5
3
Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare,
4
răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.
5
Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.
Coloseni 1:27
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
thou shalt take
Levitic 26:5
Abia veţi treiera grâul şi veţi începe culesul viei, şi culesul viei va ţine până la semănătură; veţi avea pâine din belşug, veţi mânca şi vă veţi sătura şi veţi locui fără frică în ţara voastră.
Levitic 26:6
Voi da pace în ţară, şi nimeni nu vă va tulbura somnul; voi face să piară din ţară fiarele sălbatice, şi sabia nu va trece prin ţara voastră.
Psalmi 3:5
Mă culc, adorm şi mă deştept iarăşi, căci Domnul este sprijinul meu.
Psalmi 4:8
Eu mă culc şi adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai linişte deplină în locuinţa mea.
Proverbe 3:24-26
24
Când te vei culca, vei fi fără teamă, şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.