ye are the people
Iov 6:24
Învăţaţi-mă, şi voi tăcea; faceţi-mă să înţeleg în ce am păcătuit.
Iov 6:25
O, cât de înduplecătoare sunt cuvintele adevărului! Dar ce dovedesc mustrările voastre?
Iov 8:8-10
8
Întreabă pe cei din neamurile trecute şi ia aminte la păţania părinţilor lor. –
9
Căci noi suntem de ieri şi nu ştim nimic, zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. –
10
Ei te vor învăţa, îţi vor vorbi şi vor scoate din inima lor aceste cuvinte:
Iov 11:2
„Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
Iov 11:6
şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta.
Iov 11:12
Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
Iov 15:2
„Se cade să dea înţeleptul ca răspuns înţelepciune deşartă? Sau să-şi umfle pieptul cu vânt de răsărit?
Iov 17:4
Căci le-ai încuiat inima în faţa priceperii. De aceea nici nu-i vei lăsa să biruie.
Iov 20:3
Am auzit mustrări care mă umplu de ruşine, şi din adâncul minţii mele duhul mă face să răspund.
Iov 32:7-13
7
Eu îmi ziceam: „Să vorbească bătrâneţea, marele număr de ani să înveţe pe alţii înţelepciunea.”
8
Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.
9
Nu vârsta aduce înţelepciunea, nu bătrâneţea te face în stare să judeci.
10
Iată de ce zic: Ascultaţi-mă! Îmi voi spune şi eu părerea.
11
Am aşteptat sfârşitul cuvântărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care aţi făcut-o cuvintelor lui Iov.
12
V-am dat toată luarea aminte; şi iată că niciunul din voi nu l-a încredinţat, niciunul nu i-a răsturnat cuvintele.
13
Să nu ziceţi însă: „În el, noi am găsit înţelepciunea; numai Dumnezeu îl poate înfunda, nu un om!”
Proverbe 28:11
Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. –
Isaia 5:21
Vai de cei ce se socotesc înţelepţi şi se cred pricepuţi!
1 Corinteni 4:10
Noi suntem nebuni pentru Hristos; voi, înţelepţi în Hristos! Noi, slabi; voi, tari! Voi, puşi în cinste; noi, dispreţuiţi!
1 Corinteni 6:5
Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate?