ready
Deuteronom 32:35
A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.” –
Psalmi 17:5
paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.
Psalmi 94:18
Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
Ieremia 13:16
Daţi slavă Domnului Dumnezeului vostru până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aştepta lumina, dar El o va preface în umbra morţii şi o va preface în negură adâncă.
a lamp
Iov 18:5
Da, lumina celui rău se va stinge, şi flacăra din focul lui nu va mai străluci.
Proverbe 13:9
Lumina celor neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. –
Proverbe 20:20
Dacă cineva blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. –
Matei 25:8
Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.”
of him
Iov 6:5
Zbiară măgarul sălbatic când are verdeaţă? Mugeşte boul când are de mâncare?
Iov 16:4
Ca voi aş vorbi eu, de aţi fi în locul meu? V-aş copleşi cu vorbe, aş da din cap la voi,
Psalmi 123:3
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;
Psalmi 123:4
ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngâmfaţi, de dispreţul celor trufaşi.
Amos 6:1-6
1
Vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion şi la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai marii aceştia ai celui dintâi dintre neamuri, la care aleargă casa lui Israel!…
2
Treceţi la Calne şi vedeţi, duceţi-vă de acolo până la Hamatul cel mare şi coborâţi-vă în Gat la filisteni; sunt oare cetăţile acestea mai înfloritoare decât cele două împărăţii ale voastre şi este ţinutul lor mai întins decât al vostru?…
3
Credeţi că ziua nenorocirii este departe şi faceţi să se apropie domnia silniciei.
4
Ei se culcă pe paturi de fildeş şi stau întinşi alene pe aşternuturile lor; mănâncă miei din turmă şi viţei puşi la îngrăşat.
5
Aiurează în sunetul lăutei, se cred iscusiţi ca David în instrumentele de muzică.
6
Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn, şi nu se întristează de prăpădul lui Iosif!
Luca 12:19
şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!”
Luca 16:19
Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire.
Luca 16:20
La uşa lui, zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.