snares
Iov 18:8-10
8
Căci calcă cu picioarele pe laţ şi umblă prin ochiuri de reţea;
9
este prins în cursă de călcâi, şi laţul pune stăpânire pe el;
10
capcana în care se prinde este ascunsă în pământ, şi prinzătoarea îi stă pe cărare.
Iov 19:6
Atunci să ştiţi că Dumnezeu mă urmăreşte şi mă înveleşte cu laţul Lui.
Psalmi 11:6
Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
sudden
Iov 6:4
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava, şi groaza Domnului bagă fiori în mine!
Iov 13:21
Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai tulbura cu groaza Ta.
Proverbe 1:27
când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea.
Proverbe 3:25
Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi;
Proverbe 3:26
căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere.
1 Tesaloniceni 5:3
Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.