darkness
Iov 18:6
Se va întuneca lumina în cortul lui şi se va stinge candela deasupra lui.
Iov 18:18
Este împins din lumină în întuneric şi este izgonit din lume.
Iov 19:8
Mi-a tăiat orice ieşire, şi nu pot trece; a răspândit întuneric pe cărările mele.
Proverbe 4:19
Calea celor răi este ca întunericul gros: ei nu văd de ce se vor poticni.
Isaia 8:22
fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră, şi se va vedea izgonit în întuneric beznă.
Plangerile lui Ieremia 3:2
El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
Ioel 2:2
O zi de întuneric şi negură mare, o zi de nori şi de întunecime. Ca zorile dimineţii se întinde peste munţi un popor mare şi puternic, cum n-a mai fost din veac şi nici în vremurile viitoare nu va mai fi.
Ioel 2:3
Arde focul înaintea lui şi pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, ţara era ca o grădină a Edenului, şi după el este un pustiu sterp: nimic nu-i scapă.
Matei 8:12
Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”
abundance
Psalmi 42:7
Un val cheamă un alt val, la vuietul căderii apelor Tale; toate talazurile şi valurile Tale trec peste mine.
Psalmi 69:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat ca şi „Crinii”. Un psalm al lui David.) Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi ameninţă apele viaţa.
Psalmi 69:2
Mă afund în noroi şi nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie, şi dau apele peste mine.
Psalmi 124:4
ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut râurile peste sufletul nostru;
Plangerile lui Ieremia 3:54
Mi-au năvălit apele peste cap, şi ziceam: „Sunt pierdut!”
Iona 2:3
Şi totuşi mă aruncaseşi în adânc, în inima mării, şi râurile de apă mă înconjuraseră; toate valurile şi toate talazurile Tale au trecut peste mine.