not God
Psalmi 115:3
Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.
Psalmi 115:16
Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
Eclesiastul 5:2
Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe.
Isaia 57:15
Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.
Isaia 66:1
Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie, şi pământul este aşternutul picioarelor Mele! Ce Casă aţi putea voi să-Mi zidiţi şi ce loc Mi-aţi putea voi da ca locuinţă?
the stars
Psalmi 8:3
Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut,
Psalmi 8:4
îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?