Thick clouds are a covering to him, that he seeth not; and he walketh in the circuit of heaven.
Iov 34:22
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
Psalmi 33:14
Din locaşul locuinţei Lui, El priveşte pe toţi locuitorii pământului.
Psalmi 97:2
Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
Psalmi 139:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
Psalmi 139:2
ştii când stau jos şi când mă scol, şi de departe îmi pătrunzi gândul.
Psalmi 139:11
Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!”
Psalmi 139:12
Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina.
Ieremia 23:24
Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul.
Luca 12:2
Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut.
Luca 12:3
De aceea, orice aţi spus la întuneric va fi auzit la lumină; şi orice aţi grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor.