righteous
Psalmi 48:11
Se bucură muntele Sionului şi se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale.
Psalmi 58:10
Cel fără prihană se va bucura la vederea răzbunării; îşi va scălda picioarele în sângele celor răi.
Psalmi 97:8
Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne!
Psalmi 107:42
„Oamenii fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură, şi orice nelegiuire îşi închide gura!”
Proverbe 11:10
Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
Apocalipsa 18:20
„Bucură-te de ea, cerule! Bucuraţi-vă şi voi, sfinţilor, apostolilor şi prorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate şi a judecat-o.”
Apocalipsa 19:1-3
1
După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: „Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea!
2
Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica pământul cu curvia ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi din mâna ei.”
3
Şi au zis a doua oară: „Aleluia!… Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor!”
innocent
Iov 9:23
Şi dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea!… Dar El râde de încercările celui nevinovat.
Psalmi 52:6
Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme şi vor râde de el, zicând: