make thy
Psalmi 50:14
Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.
Psalmi 50:15
Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!
Psalmi 66:17
Am strigat către El cu gura mea, şi îndată lauda a fost pe limba mea.
Psalmi 66:18-20
18
Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.
19
Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea şi nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!
Psalmi 91:15
Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
Psalmi 116:1
Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
Isaia 58:9
Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice: „Iată-Mă!” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
1 Ioan 5:14
Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
1 Ioan 5:15
Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
pay thy
Psalmi 56:12
Dumnezeule, trebuie să împlinesc juruinţele pe care Ţi le-am făcut; Îţi voi aduce jertfe de mulţumire.
Psalmi 66:13
De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi de tot, îmi voi împlini juruinţele făcute Ţie,
Psalmi 66:14
juruinţe care mi-au ieşit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.
Psalmi 116:14
îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor.
Eclesiastul 5:4
Dacă ai făcut o juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o.
Iona 2:9
Eu însă Îţi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulţumire, voi împlini juruinţele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul.”