any pleasure
1 Cronici 29:17
Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima şi că iubeşti curăţia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în curăţia inimii mele şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-Ţi de bunăvoie darurile lui.
Psalmi 147:10
Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
Psalmi 147:11
Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
Proverbe 11:1
Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
Proverbe 11:20
Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
Proverbe 12:22
Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi. –
Proverbe 15:8
Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. –
Maleahi 2:17
Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre şi mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?” – Prin faptul că ziceţi: „Oricine face rău este bun înaintea Domnului şi de el are plăcere!” sau: „Unde este Dumnezeul dreptăţii?”
Filipeni 4:18
Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimis… un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.
thou makest
Iov 23:10-12
10
Dar El ştie ce cale am urmat; şi, dacă m-ar încerca, aş ieşi curat ca aurul.
11
Piciorul meu s-a ţinut de paşii Lui; am ţinut calea Lui şi nu m-am abătut de la ea.
12
N-am părăsit poruncile buzelor Lui; mi-am plecat voia la cuvintele gurii Lui.
Psalmi 39:1
(Către mai marele cântăreţilor: către Iedutun. Un psalm al lui David.) Ziceam: „Voi veghea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba; îmi voi pune frâu gurii, cât va sta cel rău înaintea mea.”
Psalmi 119:3-6
3
care nu săvârşesc nicio nelegiuire, şi umblă în căile Lui!
4
Tu ai dat poruncile Tale, ca să fie păzite cu sfinţenie.
5
O, de ar ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale!
6
Atunci nu voi roşi de ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!
Psalmi 119:59-6
Faptele Apostolilor 24:16
De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.
2 Corinteni 7:1
Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.