When I had waited, (for they spake not, but stood still, and answered no more;)
Iov 13:5
O, de aţi fi tăcut, ce înţelepciune aţi fi arătat!
Proverbe 17:28
Chiar şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura. –
Amos 5:13
De aceea, în vremuri ca acestea, înţeleptul trebuie să tacă; căci sunt vremuri rele.
Iacov 1:19
Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie;