all his brethren
Iov 19:13
A depărtat pe fraţii mei de la mine, şi prietenii mei s-au înstrăinat de mine.
Iov 19:14
Rudele mele m-au părăsit, şi cei mai de aproape ai mei m-au uitat.
Proverbe 16:7
Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. –
they bemoaned
Iov 2:11
Trei prieteni ai lui Iov, Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din Naama, au aflat de toate nenorocirile care-l loviseră. S-au sfătuit şi au plecat de acasă să se ducă să-i plângă de milă şi să-l mângâie.
Iov 4:4
Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau şi ai întărit genunchii care se îndoiau.
Iov 16:5
v-aş mângâia cu gura şi aş mişca din buze ca să vă uşurez durerea?
Geneza 37:35
Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit ca să-l mângâie; dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând mă voi coborî la fiul meu în Locuinţa morţilor.” Şi plângea astfel pe fiul său.
Isaia 35:3
Întăriţi mâinile slăbănogite şi întăriţi genunchii care se clatină.
Isaia 35:4
Spuneţi celor slabi de inimă: „Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuşi va veni şi vă va mântui.”
Ioan 11:19
mulţi din iudei veniseră la Marta şi Maria, ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor.
Romani 12:15
Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
1 Corinteni 12:26
Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
Evrei 12:12
Întăriţi-vă, dar, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi;
Evrei 13:3
Aduceţi-vă aminte de cei ce sunt în lanţuri, ca şi cum aţi fi şi voi legaţi cu ei; de cei chinuiţi, ca unii care şi voi sunteţi în trup.
every man
Iov 6:22
V-am zis eu oare: „Daţi-mi ceva, cheltuiţi din averile voastre pentru mine,
Iov 6:23
scăpaţi-mă din mâna vrăjmaşului, răscumpăraţi-mă din mâna celor răi”?
Geneza 24:22
Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă de aur, de greutatea unei jumătăţi de siclu, şi două brăţări, grele de zece sicli de aur.
Geneza 24:53
Şi robul a scos scule de argint, scule de aur şi îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate fratelui său şi mamei sale.
1 Samuel 10:27
S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.