A froward
Proverbe 2:12-15
12
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
13
de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase;
14
care se bucură să facă răul şi îşi pun plăcerea în răutate,
15
care umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;
Proverbe 3:32
Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană.
Proverbe 8:13
Frica de Domnul este urârea răului; trufia şi mândria, purtarea rea şi gura mincinoasă, iată ce urăsc eu.
Proverbe 11:20
Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
know
Psalmi 6:8
Depărtaţi-vă de la mine, toţi cei ce faceţi răul! Căci Domnul a auzit glasul plângerii mele!
Psalmi 119:115
Depărtaţi-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu!
Proverbe 9:6
Lăsaţi prostia şi veţi trăi, şi umblaţi pe calea priceperii!”
Proverbe 22:24
Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
Matei 7:23
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”
2 Corinteni 6:14-16
14
Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
15
Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
16
Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui Viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.”
2 Corinteni 11:33
Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coşniţă, prin zid, şi am scăpat din mâinile lor.
2 Timotei 2:19
Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului să se depărteze de fărădelege!”