They soon forgat
Psalmi 78:11
Au dat uitării lucrările Lui, minunile Lui pe care li le arătase.
Exod 15:17
Tu îi vei aduce şi-i vei aşeza pe muntele moştenirii Tale, în locul pe care Ţi l-ai pregătit ca locaş, Doamne, la Templul pe care mâinile Tale l-au întemeiat, Doamne!
Exod 15:24
Poporul a cârtit împotriva lui Moise, zicând: „Ce avem să bem?”
Exod 16:2
Şi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit în pustiul acela împotriva lui Moise şi Aaron.
Exod 17:7
El a numit locul acela „Masa şi Meriba”, căci copiii lui Israel se certaseră şi ispitiseră pe Domnul, zicând: „Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?”
waited
Proverbe 1:25
fiindcă lepădaţi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
Proverbe 1:30
pentru că n-au iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele.
Isaia 48:17
Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!
Isaia 48:18
O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta, ca valurile mării.