Praise ye the Lord
Psalmi 105:45
ca să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
O give
Psalmi 100:4
Intraţi cu laude pe porţile Lui, intraţi cu cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
Psalmi 100:5
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui, din neam în neam.
Psalmi 107:1
„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 118:1
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, „căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 136:1
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!
1 Cronici 16:34
Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
Ezra 3:11
Cântau, mărind şi lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine în veac!” Şi tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului.
Ieremia 33:11
strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, glasul celor ce zic: „Lăudaţi pe Domnul oştirilor, căci Domnul este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”, glasul celor ce aduc jertfe de mulţumire în Casa Domnului. Căci voi aduce înapoi pe prinşii de război ai ţării şi îi voi aşeza iarăşi ca odinioară, zice Domnul.”
1 Tesaloniceni 5:18
Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
for he
Psalmi 103:17
Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
Psalmi 119:68
Tu eşti bun şi binefăcător: învaţă-mă orânduirile Tale!
Matei 19:17
El i-a răspuns: „De ce mă întrebi: „Ce bine?” Binele este Unul singur. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.”
Romani 5:20
Ba încă şi Legea a venit pentru ca să se înmulţească greşeala; dar unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult;
Romani 5:21
pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot aşa şi harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viaţa veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru.