works
Psalmi 85:10
Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută.
Psalmi 89:14
Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea şi credincioşia sunt înaintea feţei Tale.
Psalmi 98:3
Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
Deuteronom 32:4
El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat.
2 Timotei 2:13
Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur.
Apocalipsa 15:3
Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!
Apocalipsa 15:4
Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”
all his
Psalmi 19:7
Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.
Psalmi 105:8
El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
Psalmi 119:86
Toate poruncile Tale nu sunt decât credincioşie; ei mă prigonesc fără temei: ajută-mă!
Psalmi 119:151
Dar Tu eşti aproape, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.
Psalmi 119:160
Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.