They
Matei 5:18
Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
Romani 3:31
Deci prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
are done
Psalmi 19:9
Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.
Psalmi 119:127
De aceea, eu iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul curat:
Psalmi 119:128
de aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii.
Romani 7:12
Aşa că Legea, negreşit, este sfântă, şi porunca este sfântă, dreaptă şi bună.
Apocalipsa 15:3
Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor!