Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.
Psalmi 33:18
Iată, ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
Psalmi 118:4
Cei ce se tem de Domnul să zică: „Căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 147:11
Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
Proverbe 14:26
Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El, şi copiii lui au un loc de adăpost la El. –
Proverbe 30:5
Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.
Faptele Apostolilor 10:35
ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El.
Apocalipsa 19:5
Şi, din scaunul de domnie a ieşit un glas care zicea: „Lăudaţi pe Dumnezeul nostru, toţi robii Lui, voi care vă temeţi de El, mici şi mari!”