But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.
Psalmi 113:2
Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
Psalmi 118:17-19
17
Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
18
Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morţii.
19
Deschideţi-mi porţile neprihănirii, ca să intru şi să laud pe Domnul.
Psalmi 145:2
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmi 145:21
Gura mea să vestească lauda Domnului, şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt, în veci de veci!
Daniel 2:20
Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea.
Apocalipsa 5:13
Şi pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, şi tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce şade pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”