The plowers
Psalmi 141:7
Cum se brăzdează şi se spintecă pământul, aşa ni se risipesc oasele la gura mormântului.
Isaia 51:23
Şi îl voi pune în mâna asupritorilor tăi, care îţi ziceau: „Îndoaie-te, ca să trecem peste tine!” Îţi făceai atunci spinarea ca un pământ şi ca o uliţă pentru trecători.”