Surely
Psalmi 10:11-13
11
El zice în inima lui: „Dumnezeu uită! Îşi ascunde faţa, şi în veac nu va vedea!”
12
Scoală-Te, Doamne Dumnezeule, ridică mâna! Nu uita pe cei nenorociţi!
13
Pentru ce să hulească cel rău pe Dumnezeu? Pentru ce să zică în inima lui că Tu nu pedepseşti?
Psalmi 94:7
şi zic: „Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!”
Iov 22:12-14
12
Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor, ce înalt este!
13
Şi tu zici: „Ce ştie Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
14
Îl înfăşoară norii, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!”
Isaia 29:15
Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”!
Ieremia 23:24
Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul.
even the night
Iov 12:22
El descoperă ce este ascuns în întuneric, El aduce la lumină umbra morţii.