the darkness
Exod 14:20
El s-a aşezat între tăbăra egiptenilor şi tăbăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.
Exod 20:21
Poporul stătea în depărtare; iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu.
Iov 26:6
înaintea Lui Locuinţa morţilor este goală, adâncul n-are acoperiş.
Iov 34:22
Nu este nici întuneric, nici umbră a morţii, unde să se poată ascunde cei ce fac fărădelegea.
Daniel 2:22
El descoperă ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.
Evrei 4:13
Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face.