when I
Psalmi 139:13
Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele:
Iov 10:9-11
9
Adu-Ţi aminte că Tu m-ai lucrat ca lutul; şi vrei din nou să mă prefaci în ţărână?
10
Nu m-ai muls ca laptele? Nu m-ai închegat ca brânza?
11
M-ai îmbrăcat cu piele şi carne, m-ai ţesut cu oase şi vine;
Exod 11:5
şi toţi întâii născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă, şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.
in the lowest
Psalmi 63:9
Dar cei ce caută să-mi ia viaţa se vor duce în adâncimile pământului;
Efeseni 4:9
Şi acest: „S-a suit” ce înseamnă decât că înainte Se coborâse în părţile mai de jos ale pământului?