Do not I
Psalmi 15:4
El priveşte cu dispreţ pe cel vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
Psalmi 31:6
Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idoli deşerţi, şi mă încred în Domnul.
2 Cronici 19:2
Iehu, fiul prorocului Hanani, i-a ieşit înainte şi a zis împăratului Iosafat: „Cum de ai ajutat tu pe cel rău şi ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mâniat Domnul pe tine.
Apocalipsa 2:2
„Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi.
Apocalipsa 2:6
Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.
and am not
Psalmi 119:136
Ochii îmi varsă şiroaie de apă, pentru că Legea Ta nu este păzită.
Psalmi 119:158
Văd cu scârbă pe cei necredincioşi Ţie, care nu păzesc cuvântul Tău.
Ieremia 13:17
Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns pentru mândria voastră; mi se vor topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.
Marcu 3:5
Atunci, rotindu-Şi privirile cu mânie peste ei şi mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna i s-a făcut sănătoasă.
Luca 19:41
Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea
Romani 9:1-3
1
Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,
2
că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă.
3
Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti.