the wings
Psalmi 18:10
Călărea pe un heruvim şi zbura, venea plutind pe aripile vântului.
Psalmi 19:6
răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui.
Maleahi 4:2
Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi veţi sări ca viţeii din grajd.
dwell
Psalmi 74:16
A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
Psalmi 74:17
Tu ai statornicit toate hotarele pământului, Tu ai rânduit vara şi iarna.
Isaia 24:14-16
14
Ceilalţi însă, care vor mai rămâne, îşi înalţă glasul, scot strigăte de veselie; de pe ţărmurile mării, laudă măreţia Domnului. –
15
Proslăviţi, dar, pe Domnul în locurile unde străluceşte lumină, lăudaţi Numele Domnului Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării! –
16
De la marginile pământului auzim cântând: „Slavă Celui Neprihănit!” Dar eu zic: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Vai de mine! Jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverşunează la jaf.”