Praise ye the Lord
Psalmi 148:1
Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
Sing
Psalmi 33:3
Cântaţi-I o cântare nouă! Faceţi să răsune corzile şi glasurile voastre!
Psalmi 96:1
Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
Psalmi 98:1
(Un psalm.) Cântaţi Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfânt I-au venit în ajutor.
Psalmi 144:9
Dumnezeule, Îţi voi cânta o cântare nouă, Te voi lăuda cu lăuta cu zece corzi.
Isaia 42:10
Cântaţi Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi care mergeţi pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!
Apocalipsa 5:9
Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.
in the congregation
Psalmi 22:22
Voi vesti Numele Tău fraţilor mei şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
Psalmi 22:25
În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.
Psalmi 68:26
Binecuvântaţi pe Dumnezeu în adunări, binecuvântaţi pe Domnul, cei ce vă coborâţi din Israel!
Psalmi 89:5
Cerurile laudă minunile Tale, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea sfinţilor!
Psalmi 111:1
Lăudaţi pe Domnul! Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărăşia oamenilor fără prihană şi în adunare.
Psalmi 116:18
îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor,
Evrei 2:12
când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”