thou hast
Psalmi 8:1
(Către mai marele cântăreţilor. De cântat pe ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este Numele Tău pe tot pământul! Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri.
Psalmi 27:8
Inima îmi zice din partea Ta: „Caută faţa Mea!” Şi faţa Ta, Doamne, o caut!
Psalmi 31:14
Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: „Tu eşti Dumnezeul meu!”
Psalmi 89:26
El Îmi va zice: „Tu eşti Tatăl meu, Dumnezeul meu şi stânca mântuirii mele!”
Psalmi 91:2
zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
Isaia 26:13
Doamne Dumnezeul nostru, alţi stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine şi numai Numele Tău îl chemăm.
Isaia 44:5
Unul va zice: „Eu sunt al Domnului!” Altul se va numi cu numele lui Iacov; iar altul va scrie cu mâna lui: „Al Domnului sunt!”, şi va fi cinstit cu numele lui Israel.
Zaharia 13:9
Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc şi o voi curăţa cum se curăţă argintul, o voi lămuri cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu, şi îi voi asculta; Eu voi zice: „Acesta este poporul Meu!” Şi ei vor zice: „Domnul este Dumnezeul meu!”
Ioan 20:28
Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
my goodness
Psalmi 50:9
Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale.
Psalmi 50:10
Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
Iov 22:2
„Poate un om să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu; ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui.
Iov 22:3
Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?
Iov 35:7
Dacă eşti drept, ce-I dai Lui? Ce primeşte El din mâna ta?
Iov 35:8
Răutatea ta nu poate vătăma decât semenului tău, dreptatea ta nu foloseşte decât fiului omului.
Luca 17:10
Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”
Romani 11:35
Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?”