Day unto
Psalmi 24:7-10
7
Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –
8
„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte.
9
Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-le, porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei! –
10
„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei! – (Oprire)
Psalmi 78:3-6
3
Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri,
4
nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi minunile pe care le-a făcut.
5
El a pus o mărturie în Iacov, a dat o Lege în Israel şi a poruncit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii,
6
ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor;
Psalmi 134:1-3
1
(O cântare a treptelor.) Iată, binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului, care staţi noaptea în Casa Domnului!
2
Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş şi binecuvântaţi pe Domnul!
3
Domnul să te binecuvânteze din Sion, El, care a făcut cerurile şi pământul!
Psalmi 148:12
tineri şi tinere, bătrâni şi copii!
Exod 15:20
Maria, prorociţa, sora lui Aaron, a luat în mână un timpan, şi toate femeile au venit după ea, cu timpane şi jucând.
Exod 15:21
Maria răspundea copiilor lui Israel: „Cântaţi Domnului, căci Şi-a arătat slava: a năpustit în mare pe cal şi pe călăreţ.”
Isaia 38:19
Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.
nigh unto
Psalmi 74:16
A Ta este ziua, a Ta este şi noaptea; Tu ai aşezat lumina şi soarele.
Psalmi 136:8
Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Psalmi 136:9
Luna şi stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ţine îndurarea Lui!
Geneza 1:17
Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului ca să lumineze pământul,
Geneza 1:18
să stăpânească ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
Geneza 8:22
Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua şi noaptea!”