Ye that
Psalmi 115:11
Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.
Psalmi 115:13
va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.
Psalmi 135:19
Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
Psalmi 135:20
Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
Psalmi 145:19
El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
1 Cronici 16:8-13
8
Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui: faceţi cunoscut printre popoare faptele Lui înalte!
9
Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
10
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
11
Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
12
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
13
voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
Luca 1:50
şi îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.
all ye
Psalmi 105:3-7
3
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
4
Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat faţa Lui!
5
Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
6
sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
7
Domnul este Dumnezeul nostru: judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
Psalmi 106:5
ca să văd fericirea aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria poporului Tău şi să mă laud cu moştenirea Ta!
Psalmi 107:1
„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea Lui!”
Psalmi 107:2
Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului,
Psalmi 135:19
Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
Psalmi 135:20
Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
glorify
Psalmi 50:23
Cine aduce mulţumiri ca jertfă, acela Mă proslăveşte, şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.”
Isaia 25:3
De aceea Te slăvesc popoarele puternice, şi cetăţile neamurilor puternice se tem de Tine.
Luca 2:20
Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese.
1 Corinteni 6:19
Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?
1 Corinteni 6:20
Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
1 Corinteni 10:31
Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
Apocalipsa 15:4
Cine nu se va teme, Doamne, şi cine nu va slăvi Numele Tău? Căci numai Tu eşti sfânt, şi toate neamurile vor veni şi se vor închina înaintea Ta, pentru că judecăţile Tale au fost arătate!”
all ye the
Psalmi 22:30
O sămânţă de oameni Îi va sluji; şi se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei.
1 Cronici 16:13
voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!