my glory
Psalmi 16:9
De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte.
Psalmi 57:8
Trezeşte-te, suflete! Treziţi-vă, lăută şi harpă! Mă voi trezi în zori de zi.
Geneza 49:6
Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor! Căci, în mânia lor, au ucis oameni, şi, în răutatea lor, au tăiat vinele taurilor.
and
Luca 19:40
Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.”
Faptele Apostolilor 4:20
căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit.”
I will
Psalmi 13:6
cânt Domnului, căci mi-a făcut bine!
Psalmi 71:14
Şi eu voi nădăjdui pururi, Te voi lăuda tot mai mult.
Psalmi 71:23
Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze, cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
Psalmi 145:2
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmi 146:1
Lăudaţi pe Domnul! Laudă, suflete, pe Domnul!
Psalmi 146:2
Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
Apocalipsa 4:8
Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!”
Apocalipsa 4:9
Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste şi mulţumiri Celui ce şedea pe scaunul de domnie şi care este viu în vecii vecilor,
Apocalipsa 7:12
şi au zis: „Amin. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor! Amin.”