Let thy mercy, O LORD, be upon us, according as we hope in thee.
Psalmi 5:11
Atunci toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura, se vor înveseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.
Psalmi 5:12
Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjori cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.
Psalmi 13:5
Eu am încredere în bunătatea Ta, sunt cu inima veselă, din pricina mântuirii Tale:
Psalmi 32:10
De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui.
Psalmi 119:49
Adu-Ţi aminte de făgăduinţa dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea!
Psalmi 119:76
Fă ca bunătatea Ta să-mi fie mângâierea, cum ai făgăduit robului Tău!
Matei 9:29
Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!”