soundness
Psalmi 31:9
Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare: faţa, sufletul şi trupul mi s-au topit de întristare;
2 Cronici 26:19
Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Şi, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii.
Iov 2:7
Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului.
Iov 2:8
Şi Iov a luat un ciob să se scarpine şi a şezut pe cenuşă.
Iov 33:19-22
19
Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele.
20
Atunci îi este greaţă de pâine, chiar şi de bucatele cele mai alese.
21
Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau rămân goale;
22
sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii.
Isaia 1:5
Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, şi toată inima suferă de moarte!
Isaia 1:6
Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn,
neither
Psalmi 6:2
Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc! Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele.
Psalmi 51:8
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
Psalmi 102:3
Căci zilele mele pier ca fumul, şi oasele îmi ard ca un tăciune.
Psalmi 102:5
Aşa de mari îmi sunt gemetele, că mi se lipesc oasele de carne.
because
Psalmi 51:8
Fă-mă să aud veselie şi bucurie, şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu, se vor bucura.
Psalmi 90:7
Noi suntem mistuiţi de mânia Ta şi îngroziţi de urgia Ta.
Psalmi 90:8
Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre cele ascunse.
Plangerile lui Ieremia 3:40-42
40
Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
41
Să ne înălţăm inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
42
„Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!