what wait
Psalmi 130:5
Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.
Psalmi 130:6
Sufletul meu aşteaptă pe Domnul mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Geneza 49:18
În ajutorul Tău nădăjduiesc, Doamne!
Luca 2:25
Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.
hope
Psalmi 38:15
Doamne, în Tine nădăjduiesc; Tu vei răspunde, Doamne Dumnezeule!
Psalmi 119:81
Îmi tânjeşte sufletul după mântuirea Ta: nădăjduiesc în făgăduinţa Ta.
Psalmi 119:166
Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.
Iov 13:15
Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.
Romani 15:13
Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!