because
Psalmi 13:4
ca să nu zică vrăjmaşul meu: „L-am biruit!” Şi să nu se bucure potrivnicii mei, când mă clatin.
Psalmi 31:8
şi nu mă vei da în mâinile vrăjmaşului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg.
Psalmi 35:25
Să nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!” Să nu zică: „L-am înghiţit!”
Psalmi 86:17
Fă un semn pentru mine, ca să vadă vrăjmaşii mei şi să rămână de ruşine, căci Tu mă ajuţi şi mă mângâi, Doamne!
Psalmi 124:6
Binecuvântat să fie Domnul, care nu ne-a dat pradă dinţilor lor!
Ieremia 20:13
Cântaţi Domnului, lăudaţi pe Domnul! Căci El izbăveşte sufletul celui nenorocit din mâna celor răi. –
Coloseni 2:15
A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce.