thou
Psalmi 25:21
Să mă ocrotească nevinovăţia şi neprihănirea, când îmi pun nădejdea în Tine!
Psalmi 94:18
Ori de câte ori zic: „Mi se clatină piciorul!”, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijină totdeauna.
settest
Psalmi 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.
Psalmi 17:15
Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău.
Psalmi 34:15
Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
Psalmi 73:23
Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai apucat de mâna dreaptă;
Psalmi 73:24
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Iov 36:7
Nu-Şi întoarce ochii de asupra celor fără prihană şi-i pune pe scaunul de domnie cu împăraţii, îi aşază pentru totdeauna ca să domnească.
Ioan 17:24
Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.