preserve
Psalmi 33:19
ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.
Psalmi 91:3-7
3
Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4
El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5
Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6
nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare.
7
O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
Ieremia 45:4
Spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că ce am zidit voi dărâma; ce am sădit voi smulge, şi anume ţara aceasta.
Ieremia 45:5
Şi tu umbli după lucruri mari? Nu umbla după ele! Căci iată, voi aduce nenorocirea peste orice făptură, zice Domnul, dar ţie îţi voi da ca pradă de război viaţa ta, în toate locurile unde vei merge.”
blessed
Psalmi 128:1-6
1
(O cântare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
2
Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.
3
Nevasta ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
4
Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
5
Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,
6
şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!
1 Timotei 4:8
Căci deprinderea trupească este de puţin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privinţă, întrucât ea are făgăduinţa vieţii de acum şi a celei viitoare.
thou wilt not
Psalmi 27:12
Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei! Căci împotriva mea se ridică nişte martori mincinoşi şi nişte oameni care nu suflă decât asuprire.
Psalmi 37:32
Cel rău pândeşte pe cel neprihănit şi caută să-l omoare.
Psalmi 37:33
Dar Domnul nu-l lasă în mâinile lui şi nu-l osândeşte când vine la judecată.
Psalmi 140:8
Nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău, nu lăsa să-i izbutească planurile, ca să nu se fălească! – (Oprire)
Psalmi 140:9
Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor!