Mine
Psalmi 22:6-8
6
Dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.
7
Toţi cei ce mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:
8
„S-a încrezut în Domnul! Să-l mântuiască Domnul, să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
Psalmi 102:8
În fiecare zi mă batjocoresc vrăjmaşii mei, şi potrivnicii mei jură pe mine în mânia lor.
his name
Iov 18:17
Îi piere pomenirea de pe pământ, numele lui nu mai este pe uliţă.
Iov 20:7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
Proverbe 10:7
Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte. –