whisper
Proverbe 16:28
Omul neastâmpărat stârneşte certuri, şi pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni. –
Proverbe 26:20
Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.
Romani 1:29
Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori,
2 Corinteni 12:20
Fiindcă mă tem ca nu cumva, la venirea mea, să vă găsesc aşa cum n-aş vrea să vă găsesc, şi eu însumi să fiu găsit de voi aşa cum n-aţi vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pizmă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfe, îngâmfări, tulburări.
against
Psalmi 31:13
Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domneşte împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea şi uneltesc să-mi ia viaţa.
Psalmi 56:5
Întruna ei îmi ating drepturile şi n-au decât gânduri rele faţă de mine.
Psalmi 56:6
Uneltesc, pândesc şi îmi urmăresc paşii, pentru că vor să-mi ia viaţa.
Matei 22:15
Atunci fariseii s-au dus şi s-au sfătuit cum să prindă pe Isus cu vorba.
Matei 26:3
Atunci preoţii cei mai de seamă, cărturarii şi bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa;
Matei 26:4
şi s-au sfătuit împreună, cum să prindă pe Isus cu vicleşug şi să-L omoare.