God
Psalmi 7:14-16
14
Iată că cel rău pregăteşte răul, zămisleşte fărădelegea şi naşte înşelăciunea:
15
face o groapă, o sapă, şi tot el cade în groapa pe care a făcut-o.
16
Fărădelegea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o se coboară înapoi pe ţeasta capului lui.
Psalmi 55:23
Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în fundul gropii. Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele lor. Eu însă mă încred în Tine!
Psalmi 64:7-10
7
Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată, iată-i loviţi.
8
Limba lor le-a pricinuit căderea; şi toţi cei ce-i văd clatină din cap.
9
Toţi oamenii sunt cuprinşi de frică şi mărturisesc: „Iată ce a făcut Dumnezeu”, şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!
10
Cel neprihănit se bucură în Domnul şi în El îşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiţi.
Psalmi 120:2-4
2
Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare!
3
Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare?
4
Săgeţi ascuţite de războinic cu cărbuni aprinşi de ienupăr.
Psalmi 140:9-11
9
Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor!
10
Cărbuni aprinşi să cadă peste ei! În foc să fie aruncaţi, în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!
11
Omul cu limba mincinoasă nu se întăreşte pe pământ, şi pe omul asupritor, nenorocirea îl paşte şi-l duce la pierzare.
Proverbe 12:19
Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă. –
Proverbe 19:5
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. –
Proverbe 19:9
Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni va pieri. –
Apocalipsa 21:8
Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
pluck
Psalmi 37:35
Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca un copac verde.
Psalmi 37:36
Dar, când am trecut a doua oară, nu mai era acolo; l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.
Iov 18:14
Este smuls din cortul lui unde se credea la adăpost şi este târât spre împăratul spaimelor.
Iov 20:6
Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri, şi capul i-ar ajunge până la nori,
Iov 20:7
va pieri pentru totdeauna, ca murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: „Unde este?”
Luca 16:27
Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu;
Luca 16:28
căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.”
root
Proverbe 2:22
dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.
the land
Psalmi 27:13
O! dacă n-aş fi încredinţat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!…
Psalmi 116:9
Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii.
Isaia 38:11
Ziceam: „Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pământul celor vii; nu voi mai vedea pe niciun om în Locuinţa morţilor!