praise
Psalmi 145:1
(O cântare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci.
Psalmi 145:2
În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
Psalmi 146:2
Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.
Efeseni 3:20
Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi,
Efeseni 3:21
a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.
wait
Psalmi 27:14
Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi nădăjduieşte în Domnul!
Psalmi 40:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David.) Îmi pusesem nădejdea în Domnul, şi El S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele.
Psalmi 48:9
Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim, în mijlocul Templului Tău!
Psalmi 48:10
Ca şi Numele Tău, Dumnezeule, şi lauda Ta răsună până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de îndurare.
Psalmi 62:1
(Către mai marele cântăreţilor. După Iedutun. Un psalm al lui David.) Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul.
Psalmi 62:5
Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea.
Psalmi 123:2
Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei, la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi.
Psalmi 123:3
Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreţ;
Psalmi 130:5
Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.
Psalmi 130:6
Sufletul meu aşteaptă pe Domnul mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa, da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Proverbe 18:10
Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost. –
Plangerile lui Ieremia 3:25
Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.
Plangerile lui Ieremia 3:26
Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.
for it is
Psalmi 54:6
Atunci Îţi voi aduce jertfe de bunăvoie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;
Psalmi 73:25
Pe cine altul am eu în cer în afară de Tine? Şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în Tine.
Psalmi 73:26
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururi stânca inimii mele şi partea mea de moştenire.
Psalmi 73:28
Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.