If I regard
Iov 27:8
Ce nădejde-i mai rămâne celui nelegiuit; când îi taie Dumnezeu firul vieţii, când îi ia sufletul?
Iov 27:9
Îi ascultă Dumnezeu strigătele, când vine strâmtorarea peste el?
Proverbe 15:8
Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. –
Proverbe 15:29
Domnul Se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. –
Proverbe 21:13
Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. –
Proverbe 28:9
Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o scârbă. –
Isaia 1:15
Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge!
Ioan 9:31
Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.
Iacov 4:3
Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.