Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor his mercy from me.
Psalmi 51:11
Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
Psalmi 86:12
Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeul meu, şi voi preamări Numele Tău în veci!
Psalmi 86:13
Căci mare este bunătatea Ta faţă de mine, şi Tu îmi izbăveşti sufletul din adânca locuinţă a morţilor.
2 Samuel 7:14
Eu îi voi fi Tată, şi el Îmi va fi fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti;
2 Samuel 7:15
dar harul Meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta.