My, etc
Psalmi 3:3
Dar, Tu, Doamne, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea şi Tu îmi înalţi capul!
Psalmi 18:1
(Către mai marele cântăreţilor. Un psalm al lui David, robul Domnului. El a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul. El a zis: ) „Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea!
Psalmi 18:2
Doamne, Tu eşti stânca mea, cetăţuia mea, izbăvitorul meu! Dumnezeule, Tu eşti stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă şi întăritura mea!
Psalmi 84:11
Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Psalmi 89:18
Căci Domnul este scutul nostru; Sfântul lui Israel este Împăratul nostru.
Geneza 15:1
După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie şi a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”
which
Psalmi 112:2
Sămânţa lui va fi puternică pe pământ; neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat.
Psalmi 125:4
Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni şi peste cei cu inima fără prihană!
Iov 8:6
dacă eşti curat şi fără prihană, atunci negreşit, El va veghea asupra ta şi va da înapoi fericirea locuinţei tale nevinovate.
Proverbe 2:21
Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea;
Proverbe 11:20
Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
Proverbe 28:18
Cine umblă în neprihănire găseşte mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. –