God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
Psalmi 7:8
Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia mea!
Psalmi 94:15
Ci se va face odată judecată după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
Psalmi 140:12
Ştiu că Domnul face dreptate celui asuprit, dreptate, celor lipsiţi.
Psalmi 140:13
Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.