ordaineth
Psalmi 11:2
Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.
Psalmi 45:5
Săgeţile tale sunt ascuţite: sub tine vor cădea popoare, şi săgeţile tale vor străpunge inima vrăjmaşilor împăratului.
Psalmi 64:3
Ei îşi ascut limba ca o sabie, îşi aruncă vorbele lor amare ca nişte săgeţi,
Psalmi 64:7
Dar Dumnezeu aruncă săgeţi împotriva lor: deodată, iată-i loviţi.
Psalmi 144:6
Fulgeră şi risipeşte pe vrăjmaşii mei! Aruncă-Ţi săgeţile şi pune-i pe fugă!
Deuteronom 32:23
Voi îngrămădi toate nenorocirile peste ei, Îmi voi arunca toate săgeţile împotriva lor.
Deuteronom 32:42
sabia Mea le va înghiţi carnea, şi-Mi voi îmbăta săgeţile de sânge, de sângele celor ucişi şi prinşi, din capetele fruntaşilor vrăjmaşului.”
Iov 6:4
Căci săgeţile Celui Atotputernic m-au străpuns, sufletul meu le suge otrava, şi groaza Domnului bagă fiori în mine!
Plangerile lui Ieremia 3:12
Şi-a încordat arcul şi m-a pus ţintă săgeţii Lui.
Plangerile lui Ieremia 3:13
În rărunchi mi-a înfipt săgeţile din tolba Lui.
Habacuc 3:11
Soarele şi luna se opresc în locuinţa lor, de lumina săgeţilor Tale care pornesc, de strălucirea suliţei Tale care luceşte.
Habacuc 3:13
Ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi acoperişul casei celui rău, o nimiceşti din temelii până în vârf. – (Oprire.) –
persecutors
2 Tesaloniceni 1:6
Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea întristare celor ce vă întristează
Apocalipsa 6:10
Ei strigau cu glas tare şi ziceau: „Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?”
Apocalipsa 16:6
Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.”