made
Psalmi 35:7
Căci mi-au întins laţul lor, fără pricină, pe o groapă pe care au săpat-o, fără temei, ca să-mi ia viaţa;
Psalmi 119:85
Nişte îngâmfaţi sapă gropi înaintea mea; nu lucrează după Legea Ta.
Iov 6:27
Voi năpăstuiţi pe orfan, prigoniţi pe prietenul vostru.
Ieremia 18:20
Cu rău se răsplăteşte binele? Căci au săpat o groapă ca să-mi ia viaţa. Adu-Ţi aminte că am stat înaintea Ta ca să vorbesc bine pentru ei şi să abat mânia Ta de la ei.
and is
Psalmi 9:15
Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o şi li se prinde piciorul în laţul pe care l-au ascuns.
Psalmi 9:16
Domnul Se arată, face dreptate şi prinde pe cel rău în lucrul mâinilor lui. (Joc de instrumente. Oprire)
Psalmi 10:2
Cel rău, în mândria lui, urmăreşte pe cei nenorociţi, şi ei cad jertfă curselor urzite de el.
Psalmi 35:8
să-i ajungă prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!
Psalmi 94:13
ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău!
Psalmi 140:9
Asupra capului celor ce mă înconjoară să cadă nelegiuirea buzelor lor!
Psalmi 140:10
Cărbuni aprinşi să cadă peste ei! În foc să fie aruncaţi, în adâncuri, de unde să nu se mai scoale!
Psalmi 141:10
Să cadă cei răi în laţurile lor, în timp ce eu să scap!
Estera 7:10
Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit.
Iov 4:8
După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelegea şi seamănă nelegiuirea îi seceră roadele!
Proverbe 5:22
Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui.
Proverbe 26:27
Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.
Eclesiastul 10:8
Cine sapă groapa altuia cade el în ea, şi cine surpă un zid va fi muşcat de un şarpe.
Eclesiastul 10:9
Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, şi cine despică lemne este în primejdie.